BCTC Quý 3/2023 VNG - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 24,06% so với cùng kỳ, lãi 1,48 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 2,43%, giá vốn giảm 1,43%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,82% trong khi chi phí bán hàng giảm 9,69%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,48 tỷ đồng, tăng 24,06%.
  • Chi phí tài chính tăng 47,33%, trong đó chi phí lãi vay tăng 49%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 2.643,25 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 972,77 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 02-11-2023 là 8.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây