BCTC Quý 4/2023 AAS - Năm 2023 lợi nhuận giảm 72,44% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Theo đó, doanh thu hoạt động trong quý đạt 105,59 tỷ đồng, giảm 58,82% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, số tiền cho vay margin đã tăng 93,32% so với đầu năm, đạt 56 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 4,06 tỷ đồng, giảm 86,07% so với cùng kỳ.
  • Trên cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 87,96 tỷ đồng, giảm 72,44% so với cùng kỳ.
  • Ngày 05-02-2024, cổ phiếu AAS của công ty đã đóng cửa với mức giá 8.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây