BCTC Quý 4/2023 ARM - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,03 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 37,12% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 44,52%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 9,55%, trong khi chi phí bán hàng giảm 8,31%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt âm 0,63 tỷ đồng, giảm 172,73% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 204,27 tỷ đồng, tăng 13,24% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 69,78% lên mức 4,03 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã tăng đáng kể, đạt 276,41% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 468,71%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023.
  • Tính đến cuối quý 4/2023, giá trị nguyên giá tài sản cố định của công ty đạt 39,89 tỷ đồng. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 31,11 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 24.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây