BCTC Quý 4/2023 ART - Một năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,46 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Theo đó, doanh thu hoạt động trong quý đạt 0,1 tỷ đồng, giảm 99,64% so với cùng kỳ.
  • Số tiền cho vay margin cũng giảm 10,06% so với đầu năm, đạt 114,97 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 0 tỷ đồng, giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Trên toàn năm 2023, công ty ghi nhận lỗ 3,46 tỷ đồng, giảm 100,38% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây