BCTC Quý 4/2023 BCF - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 36,12% so với cùng kỳ, lãi 14,15 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 18,51% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 17,41%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 11,28% so với cùng kỳ, còn chi phí bán hàng giảm 1,37%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,15 tỷ đồng, tăng 36,12% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 594,36 tỷ đồng, giảm 14,83% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 63,73 tỷ đồng, giảm 41,08% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 36,05% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 71,6% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 260,27 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 322,83 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 29.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây