BCTC Quý 4/2023 CAV - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 108,3 tỷ đồng, giảm 9,77% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CTCP Dây Cáp điện Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 14,39% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 17,31%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 15,99%, trong khi chi phí bán hàng tăng 6,04%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 9,77% so với cùng kỳ, đạt 108,3 tỷ đồng. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của CTCP Dây Cáp điện Việt Nam đạt 10.083,89 tỷ đồng, giảm 11,03% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đã tăng 9,17% so với cùng kỳ, đạt 419,46 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm mạnh, đạt 45,84% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay giảm 45,9% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023.
  • Tính đến cuối quý 4/2023, nguyên giá tài sản cố định của công ty đạt 2.032,5 tỷ đồng. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 576 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 70.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây