BCTC Quý 4/2023 CBI - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 15,94 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 26,06% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 18,62%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 7,95% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 1,13%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,94 tỷ đồng, tăng 144,23% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 2.616,4 tỷ đồng, tăng 22,77% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 81,99% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 8,74% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,89%. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.015,87 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 430,06 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 6.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây