BCTC Quý 4/2023 CC1 - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 22,53% so với cùng kỳ, lãi 207,5 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 6,6% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 13,35%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên tới 1.161,43%, trong khi chi phí bán hàng giảm 70,39%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 207,5 tỷ đồng, tăng 22,53% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 5.619,9 tỷ đồng, giảm 12,68% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 245,04 tỷ đồng, tăng 13,01% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 139,24% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 120,16%. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3.306,23 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 3.585,08 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 15.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây