BCTC Quý 4/2023 CET - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,03 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần HTC Holding vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 2,23% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 6,53%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 0,21 tỷ đồng, giảm 139,22% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 93,73 tỷ đồng, giảm 4,16% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 0,03 tỷ đồng, giảm 97,41% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty không có thay đổi về tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 0 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 60,5 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 5.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây