BCTC Quý 4/2023 CMS - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 2,09 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 4/2023 của CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam cho thấy trong quý này, doanh thu của công ty giảm 36,17% và giá vốn giảm 37,22% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,95 tỷ đồng, giảm 55,93% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2023, doanh thu đạt 98,1 tỷ đồng, giảm 38,78% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận lũy kế đạt 2,09 tỷ đồng, tăng 569,16% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 48,45% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 50,32% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 181,7 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 254,52 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 15.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây