BCTC Quý 4/2023 CSM - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 23,53 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 6,23% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 2,75%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể lên đến 101,79%, còn chi phí bán hàng tăng 114,21% so với cùng kỳ.
  • Do đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 23,53 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của CSM đạt 5.234,91 tỷ đồng, giảm 1,61% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 21,73% so với cùng kỳ, đạt 61,97 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 19,47% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,3% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, CSM tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3.369,78 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.036,26 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của CSM tại ngày 02-02-2024 là 13.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây