BCTC Quý 4/2023 CTP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,09 tỷ đồng, giảm 97,24% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 30,2% và giá vốn giảm 29,31% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,09 tỷ đồng, giảm 97,24% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu đạt 88,21 tỷ đồng, giảm 25,07% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt 0,23 tỷ đồng, giảm 67,8% so với cùng kỳ.
  • Trong năm 2023, công ty không thay đổi tài sản cố định và giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 121 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 02-02-2024 là 4.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây