BCTC Quý 4/2023 DC4 - Lợi nhuận quý 4 gấp 39,2 lần so với cùng kỳ, đạt 100,27 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Xây dựng DIC Holdings vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 221,26% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 50,49%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lên đến 279,58%, trong khi chi phí bán hàng giảm 76,49%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 100,27 tỷ đồng, tăng đến 3.923,94% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 579,65 tỷ đồng, tăng 119,67% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng mạnh lên 102,15 tỷ đồng, tăng đến 5.612,67% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đến 951,5%, trong đó chi phí lãi vay tăng đến 8.669,08% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 110,8 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 525 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của công ty đạt mức 11.150 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây