BCTC Quý 4/2023 DDV - Lợi nhuận quý 4 gấp 7,4 lần so với cùng kỳ, đạt 62,49 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần DAP - VINACHEM vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 3,45% và giá vốn giảm 8,8% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 519,54%, trong khi chi phí bán hàng tăng 92,15% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 62,49 tỷ đồng, tăng 739,4% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 3.209,55 tỷ đồng, giảm 1,86% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 70,24 tỷ đồng, giảm 80,34% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 59,09%, trong đó chi phí lãi vay giảm 86,62% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.472,15 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.461,1 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 10.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây