BCTC Quý 4/2023 GDT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 12,8 tỷ đồng, giảm 11,26% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 9,86% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 7,25%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,83% và chi phí bán hàng tăng 1,65% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,8 tỷ đồng, giảm 11,26% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 309,78 tỷ đồng, giảm 22,51% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 36,62 tỷ đồng, giảm 47,13% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 67,74% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 70,74% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 187,03 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 218,73 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 23.650 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây