BCTC Quý 4/2023 HAC - Khởi sắc Quý 4, lợi nhuật đạt 3,79 tỷ đồng, tăng trưởng 112,99% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Theo đó, doanh thu hoạt động trong quý đạt 21,86 tỷ đồng, tăng 215,63% so với cùng kỳ.
  • Số tiền cho vay margin cũng tăng 9,21% so với đầu năm, đạt 100,72 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 3,79 tỷ đồng, tăng 112,99% so với cùng kỳ.
  • Trên cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế của HAC đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 141,89% so với cùng kỳ.
  • Ngày 05-02-2024, cổ phiếu HAC đóng cửa với mức giá 9.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây