BCTC Quý 4/2023 LEC - Doanh nghiệp lỗ 21,66 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 12,32% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 7,69%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt mức âm 7,14 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 104,69 tỷ đồng, giảm 42,17% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh, đạt mức âm 21,66 tỷ đồng, giảm 124,92% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể, đạt 129,77% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay cũng tăng 129,77% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023.
  • Tính đến cuối quý 4/2023, giá trị nguyên giá tài sản cố định của công ty đạt 152,26 tỷ đồng. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 261 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 6.320 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây