BCTC Quý 4/2023 MDG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,75 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Miền Đông vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 35,71% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 32,08%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,36% và chi phí bán hàng tăng 2,55% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 3,74 tỷ đồng, giảm 141,61% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 277,08 tỷ đồng, giảm 23,21% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh, chỉ đạt 0,75 tỷ đồng, giảm 96,52% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 0,63% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí lãi vay lại tăng 10,45% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023.
  • Tính đến cuối quý 4/2023, giá trị tài sản cố định của công ty đạt 54,52 tỷ đồng. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 108,89 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 12.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây