BCTC Quý 4/2023 NET - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 51,79 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bột giặt NET vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 31,25% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 13,93%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 18,85%, trong khi chi phí bán hàng tăng đến 108,3% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 51,79 tỷ đồng, tăng 113,35% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 1.809,65 tỷ đồng, tăng 18,28% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng mạnh lên 178,43 tỷ đồng, tăng 102,41% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 41,18% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 49,31% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 435,57 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 223,98 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 81.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây