BCTC Quý 4/2023 PGN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,87 tỷ đồng, giảm 66,89% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 45,45% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 44,26%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 36,86%, trong khi chi phí bán hàng giảm 11,29%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,87 tỷ đồng, giảm 66,89% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của PGN đạt 214,69 tỷ đồng, giảm 20,38% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 5,22 tỷ đồng, giảm 59,45% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 14,07%, trong đó chi phí lãi vay giảm 8,99% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, PGN tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 51,28 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 84,51 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của PGN tại ngày 02-02-2024 là 8.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây