BCTC Quý 4/2023 PHN - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 11,9% so với cùng kỳ, lãi 12,42 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Pin Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 21,66% và giá vốn giảm 28,37% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,84% trong khi chi phí bán hàng giảm 14,6% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,42 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 423,86 tỷ đồng, giảm 8,14% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 51,04 tỷ đồng, tăng 38,94% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 8,78%, trong đó chi phí lãi vay không thay đổi so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 75,76 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 72,54 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 49.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây