BCTC Quý 4/2023 PIT - Doanh nghiệp lỗ 8,99 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 25,35% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 27,72%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể lên 129,7% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 12,16%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt mức âm 9,44 tỷ đồng, giảm 748,92% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của Petrolimex đạt 708,65 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh đến mức âm 8,99 tỷ đồng, giảm 383,65% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 25,21% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng nhẹ 1,78%.
  • Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với giá trị tài sản cố định đạt 196,74 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 151,99 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của Petrolimex đạt mức 5.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây