BCTC Quý 4/2023 PLC - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,1 lần so với cùng kỳ, đạt 26,47 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 16,12% và giá vốn giảm 14,84% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,81% trong khi chi phí bán hàng giảm 13,77% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 26,47 tỷ đồng, tăng 308,94% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế đạt 7.960,65 tỷ đồng, giảm 7,44% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 107,74 tỷ đồng, giảm 7,88% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 69,66% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,53% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.764,39 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 807,99 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 31.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây