BCTC Quý 4/2023 PVG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,06 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 35,22% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 45,49%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 15%, trong khi chi phí bán hàng giảm 24,93%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt mức âm 4,31 tỷ đồng, giảm 183,35% so với cùng kỳ. Tính tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 4.392,35 tỷ đồng, giảm 4,54% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh đến 93,5%, chỉ đạt 1,06 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đến 7.244,62% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 7.194,03%. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 760,55 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 365 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây