BCTC Quý 4/2023 SBH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 210,2 tỷ đồng, giảm 26,18% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 18,48% và giá vốn giảm 15,16% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 210,2 tỷ đồng, giảm 26,18% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 961,84 tỷ đồng, giảm 15,87% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt 490,8 tỷ đồng, giảm 23,69% so với cùng kỳ.
  • Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4.262,92 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.242,25 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 59.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây