BCTC Quý 4/2023 SFI - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 15,66 tỷ đồng, giảm 41,03% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 42,32% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 44,7%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 5,94%, và chi phí bán hàng giảm 7,17% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,66 tỷ đồng, giảm 41,03% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.017,53 tỷ đồng, giảm 40,99% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 93,67 tỷ đồng, giảm 55,83% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 82,07% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 323,97 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 238,16 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 32.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây