BCTC Quý 4/2023 SJD - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 0,72% so với cùng kỳ, lãi 8,86 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 0,91% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 16,38%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,86 tỷ đồng, tăng 0,72% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 430,81 tỷ đồng, giảm 5,37% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 129,89 tỷ đồng, giảm 15,62% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 9,18% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,86% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.963,12 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 689,99 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 14.750 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây