BCTC Quý 4/2023 SJE - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, đạt 29,85 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Sông Đà 11 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 1,61% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 1,98%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 29,85 tỷ đồng, tăng đến 327,54% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 696,15 tỷ đồng, giảm 23,28% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đã tăng 41,68% lên con số 75,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 12,92% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 17,75% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 1.842,05 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 241,69 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 21.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây