BCTC Quý 4/2023 SQC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 0,03 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 47,89% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn không có sự thay đổi.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,03 tỷ đồng, tăng 128,85% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 1,55 tỷ đồng, tăng 18,23% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại đạt âm 0,39 tỷ đồng, tăng 98,49% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 9,55 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 1.100 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây