BCTC Quý 4/2023 SSB - Lợi nhuận đạt 1.161,29 tỷ đồng, tăng 38,68% so với cùng kỳ.

 • Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
 • Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 2.215,18 tỷ đồng, tăng 14,83% nhờ cho vay tăng trưởng 16,76% và NIM đạt 3,75%.
 • Tổng thu nhập hoạt động cũng tăng 20,03% so với cùng kỳ.
 • SeABank đã kiểm soát chi phí hoạt động với chỉ số CIR ở mức 36,65%, giảm so với cùng kỳ quý 4/2022 là 42,02%.
 • Tuy nhiên, chi phí dự phòng đã tăng 6,18% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 1.161,29 tỷ đồng, tăng 38,68% so với cùng kỳ.
 • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 giảm 9,28% so với cùng kỳ.
 • Chất lượng tài sản của SeABank cũng có sự suy giảm so với quý 3/2023, với tỷ lệ nợ xấu đạt 1,94%, tăng so với 1,87% cuối quý 3/2023.
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm từ 98,26% cuối quý 3/2023 xuống còn 85,5%.
 • Giá cổ phiếu của SeABank đóng cửa tại ngày 05-02-2024 là 23.000 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây