BCTC Quý 4/2023 TC6 - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 54,02 tỷ đồng, gấp 33 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 39,03% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 23,57%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,04% và chi phí bán hàng giảm 58,61% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 51,52 tỷ đồng, giảm 85,26% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty lũy kế đạt 2.248,36 tỷ đồng, giảm 30,54% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng đáng kể lên 54,02 tỷ đồng, tăng 3.331,93% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 33,52% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 33,52% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 3.034,74 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 324,96 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 9.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây