BCTC Quý 4/2023 TCT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 18,54 tỷ đồng.

  • Công ty Cáp treo Núi Bà Tây Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 63,64% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 4,44%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 1.074,43%, trong khi chi phí bán hàng giảm 80,28%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 3,61 tỷ đồng, giảm 20,73% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 43,12 tỷ đồng, giảm 32,29% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 18,54 tỷ đồng, giảm 37,37% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 296,19 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 127,88 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 22.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây