BCTC Quý 4/2023 TNI - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 17,84 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Tập đoàn Thành Nam ghi nhận một số chỉ số tài chính quan trọng.
  • Doanh thu của công ty giảm 28,81% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 43,14%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 85,63% và chi phí bán hàng giảm 93,75% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 121,37% so với cùng kỳ, đạt 17,84 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 761,39 tỷ đồng, giảm 55,49% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 6,87 tỷ đồng, giảm 345,1% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 15,52% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,39% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 129,63 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 525 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 02-02-2024 là 2.730 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây