BCTC Quý 4/2023 UIC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 69,93% so với cùng kỳ, lãi 15,87 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 19,32% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 18,09%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,87 tỷ đồng, tăng 69,93% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 2.450,03 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 48,65 tỷ đồng, giảm 6,11% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 111% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 77,39% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 403,27 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 80 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 38.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây