BCTC Quý 4/2023 VET - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 9,15 tỷ đồng, giảm 68,56% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 31,14% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 36,07%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 10,32% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 9,19%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,15 tỷ đồng, giảm 68,56% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 412,65 tỷ đồng, giảm 10,43% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 34,44 tỷ đồng, giảm 35,16% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 105,94% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng đến 1.443% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 550,86 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 160 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 30.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây