BCTC Quý 4/2023 VFS - Khởi sắc Quý 4, lợi nhuật đạt 20,85 tỷ đồng, tăng trưởng 20,45% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Theo đó, doanh thu hoạt động trong quý đạt 18,13 tỷ đồng, giảm 55,59% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, số tiền cho vay margin đã tăng đáng kể, đạt 695,26 tỷ đồng, tăng 146,53% so với đầu năm.
  • Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 20,85 tỷ đồng, tăng 20,45% so với cùng kỳ.
  • Trên cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 85,66 tỷ đồng, tăng 35,98% so với cùng kỳ.
  • Ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đóng cửa ở mức 19.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây