BCTC Quý 4/2023 VNG - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 68,25% so với cùng kỳ, lãi 0,49 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 37,41% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 15,78%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lên 77,86%, còn chi phí bán hàng tăng 69,02%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 0,49 tỷ đồng, tăng 68,25% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 744,86 tỷ đồng, tăng 20,34% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 23,23% lên 3,22 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể lên 162,23%, trong đó chi phí lãi vay tăng 100,17% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.619,26 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 972,77 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 8.910 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây