BCTC Quý 4/2023 VNS - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 25,21 tỷ đồng, giảm 54,42% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 14,44% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 5,38%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 12,81% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 1,48%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 25,21 tỷ đồng, giảm 54,42% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 1.218,8 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 150,64 tỷ đồng, giảm 18,03% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 29,95% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 30,01%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.983,66 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 678,59 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 13.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây