BCTC Quý 4/2023 YBM - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 30,78% so với cùng kỳ, lãi 3,07 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 29,77% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 29,54%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 58,93% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 41,4%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,07 tỷ đồng, tăng 30,78% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 569,17 tỷ đồng, tăng 32,62% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 33,64% lên 13,18 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 60,83% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 36,44%. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 333,79 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 143 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 8.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây