BCTC Quý2/2023 CBI - Q1 bù đắp Q2, lợi nhuận đầu năm đạt 2,46 tỷ đồng

 • Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 13,83% và giá vốn tăng 20,43%.
 • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 65,28% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60,04%.
 • Chi phí bán hàng cũng tăng mạnh 77,37%.
 • Do đó, lợi nhuận sau thuế đạt âm 11,29 tỷ đồng, giảm 163,71% so với cùng kỳ.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 1.336,78 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 2,46 tỷ đồng, giảm 94,29% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 23,04% trong quý 2/2023.
 • Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng 5,55%.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 900,54 tỷ đồng, giảm 6,33% so với đầu năm.
 • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.003,31 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 430,06 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây