Các công ty liên quan để hơn 17.000 tỷ tại SeABank, đóng góp 1/3 tăng trưởng tiền gửi

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với lợi nhuận sau thuế đạt 1.161 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, ngân hàng thu về 3.677 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 9,3%.

Trong quý IV/2023, cả thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi của SeABank đều ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 14,8% lên 2.215 tỷ đồng. So với trung bình ba quý đầu năm, thu nhập lãi của SeABank đã tăng gần 6% trong khi chi phí lãi giảm gần 9%.

Theo giải trình, kết quả này đến từ việc SeABank tiếp tục điều chỉnh lãi suất cho vay đối với khách hàng hiện hữu cũng như các chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Các khoản thu ngoài lãi đạt 629 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt đem về 435 tỷ đồng và 244 tỷ đồng, tăng trưởng 56,7% và 207 % so với quý IV năm ngoái. Ngoài ra, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng mang về cho SeABank 106,5 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của SeABank.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) quý IV của SeABank ở mức 2.839 tỷ đồng, tăng 20%. Chi phí hoạt động chỉ nhích nhẹ 4,7%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 31,1%, lên gần 1.799 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí dự phòng rủi ro hơn 338 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt 1.460 tỷ đồng, tăng 38,7%.

Xét trong cả năm 2023, do kết quả những quý đầu tiên giảm nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế của SeABank ở mức 4.616 tỷ đồng, giảm 8,9%, thực hiện 82% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Một số chỉ tiêu tài chính của SeABank.

Nhận thêm 12.000 tỷ đồng tiền gửi từ công ty liên quan

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của ở mức 266.100 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Cho vay khác hàng gần 179.800 tỷ đồng, tăng 16,8% vào cao hơn trung bình ngành. Trong đó, toàn bộ tăng trưởng trong dư nợ tới từ nhóm khác hàng tổ chức, đặc biệt là các công ty TNHH. 

Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân đã giảm từ 24,1% xuống 20,5%, còn tỷ trọng cho vay khách hàng tổ chức tăng từ 75,9% lên 79,5%. Số dư nợ xấu lên 3.483 tỷ dồng, tăng 41,6% so với đầu năm, ứng với tỷ lệ nợ xấu 1,94%. 

So với đầu năm, tiền gửi của khách hàng tại SeABank đã tăng trưởng 25,4% lên hơn 144.800 tỷ đồng. Trong đó, một phần lớn số dư tiền gửi đến từ các công ty liên quan. 

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tính đến cuối năm 2023, tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn từ các công ty liên quan là hơn 17.200 tỷ đồng. Trong khi vào cuối năm 2022, con số này chỉ hơn 5.004 tỷ đồng. Số tiền mà SeABank đã chi ra để trả lãi tiền gửi cho các công ty liên quan là 410 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2022.

Vào cuối năm 2023, SeABank có 5.508 nhân viên, giảm 140 người so với thời điểm đầu năm. Chi phí bình quân cho nhân viên là 28 triệu đồng/người/tháng, gần như không đổi so với năm ngoái.

Danh sách các công ty liên quan của SeABank.

Xem thêm tại vietnambiz.vn