Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 13 đến 17/11

* Ngày 20/12/2023, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11.

* Ngày 8/12/2023, CTCP Đường Kon Tum (HNX: KTS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11.

* Ngày 25/12/2023, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11.

* Ngày 30/11/2023, CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (UPCoM: PCC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11.

* CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11.

* Ngày 7/12/2023, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (UPCoM: MTA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 180 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11.

* Ngày 29/12/2023, CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (UPCoM: PAI) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11.

* Ngày 8/12/2023, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 350 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11.

* Ngày 28/11/2023, CTCP Mía đường Cao Bằng (UPCoM: CBS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/11.

* CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX: PSD) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 CP được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

* Ngày 30/11/2023, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (UPCoM: HAN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

* Ngày 15/12/2023, CTCP Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

* Ngày 30/11/2023, CTCP In tổng hợp Bình Dương (UPCoM: IBD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

* Ngày 30/11/2023, CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UPCoM: SBM) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

* CTCP Chứng khoán SmartInvest (UPCoM: AAS) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

* Ngày 11/12/2023, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 180 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

* Ngày 11/12/2023, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

* Ngày 6/12/2023, CTCP Sơn Á Đông (HOSE: ADP) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

* Ngày 24/11/2023, CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/11.

Theo Lê Minh/nhandan.vn

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn