CC1: Công ty liên quan Chủ tịch HĐQT muốn bỏ 265 tỷ đồng mua gom cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 19/12 đến ngày 17/01 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

Được biết hiện tại, CC1-Holdings chưa sở hữu bất cứ cổ phiếu nào của CC1. Nếu hoàn tất mua vào 16 triệu cổ phiếu, CC1-Holdings sẽ nâng sở hữu tại CC1 lên 4,46%.

Người liên quan là ông Nguyễn Văn Huấn đang sở hữu hơn 39,5 triệu cổ phiếu CC1, tương ứng 11,03% vốn tại đây.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/12, cổ phiếu CC1 đang có giá 16.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, CC1-Holdings dự kiến cần chi hơn 265 tỷ đồng để có thể mua hết số cổ phiếu trên.

Động thái đăng ký mua vào cổ phiếu của tổ chức liên quan Chủ tịch CC1 diễn ra trong bối cảnh từ cuối tháng 8 đến nay, mã cổ phiếu này liên tiếp giảm từ mức 22.700 đồng/cổ phiếu (theo giá tham chiếu ngày 28/8) về quanh mức 16.600 đồng/cổ phiếu hiện tại, tương đương giảm hơn 37,5%.

Trước đó, với mục đích đầu tư, ông Lê Bảo Anh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CC1 cũng đã mua vào 13,7 triệu cổ phiếu trong tổng số 14 triệu cổ phiếu đăng ký do không đạt được thoả thuận như dự kiến, qua đó, ông Bảo Anh đã nâng sở hữu tại CC1 lên 13,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,83%.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2023, doanh thu thuần của CC1 đạt 1.269 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Đây cũng là doanh thu lớn nhất năm 2023, thể hiện sự tăng trưởng đều đặn qua các quý. Lợi nhuận gộp vì vậy tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 132 tỷ đồng.

Trong quý, CC1 đã tiết giảm mạnh mẽ các loại chi phí hoạt động, đồng thời ghi nhận 47 tỷ đồng doanh thu tài chính, 3 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh, liên kết.

Nhờ vậy, công ty đã kết thúc quý III/2023 với khoản lãi trước thuế 24 tỷ đồng, tăng 50%; lãi sau thuế 18 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của CC1 đạt 3.051 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mảng cốt lõi là xây lắp vẫn cho thấy sự tăng trưởng về doanh thu.

Nhờ quản lý giá vốn tốt, lợi nhuận gộp chỉ giảm nhẹ (-3%), đạt 295 tỷ đồng. Kết hợp với việc tiết giảm các loại chi phí, cùng ghi nhận 204 tỷ đồng doanh thu tài chính, 13 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh, liên kết, CC1 có lãi trước thuế 9 tháng đạt 56 tỷ đồng, tăng 5%, Khấu trừ thuế, lãi còn 37 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CC1 đạt 14.513 tỷ đồng, giảm 0,4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự cải thiện của các khoản phải thu khi giảm 7%, còn 7.872 tỷ đồng. Đáng kể, khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm tới 91%, chỉ còn 3 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 10.744 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 3.769 tỷ đồng, giảm 9%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,85 lần.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn