Chứng khoán An Bình báo lãi 2023 sụt giảm, bán bớt 200 tỷ đồng trái phiếu một công ty xây dựng

KQKD quý IV/2023 của ABS. (Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 mới công bố, Chứng khoán An Bình (ABS, mã ABW) ghi nhận doanh thu hoạt động 70,8 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu 22,1 tỷ đồng, tăng 53,5%; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 16,9 tỷ đồng, tăng 42%.

Trong khi đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 13,6 tỷ đồng, giảm 57%, chủ yếu do cổ tức, tiền lãi phát sinh giảm; doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 1,8 tỷ đồng, giảm 93,1% so với cùng kỳ.

Cùng chiều doanh thu, ABS ghi nhận chi phí hoạt động quý IV/2023 gần 17,8 tỷ đồng, giảm 48% so với quý IV/2022, chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 74,2% xuống còn 5,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 71,4% lên 8,4 tỷ đồng.

Kết quả là, ABS báo lãi sau thuế quý IV/2023 hơn 19,2 tỷ đồng, hơn gấp đôi con số cùng kỳ năm trước đó. Lũy kế cả năm 2023, công ty ghi nhận lãi ròng 77,8 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cả năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của Chứng khoán An Bình đạt 2.299 tỷ đồng, gần tương đương con số tại ngày 30/9/2023. Trong đó, cho vay margin 652,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với thời điểm cuối quý III/2023.

Trở lại với hoạt động tự doanh, trong quý IV/2023, ABS lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 3,9 tỷ đồng, lỗ bán FVTPL 5,6 tỷ đồng. Như vậy, công ty lỗ ròng mảng này 1,7 tỷ đồng, thu hẹp so với mức lỗ 14,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước đó.

Tại ngày 31/12/2023, danh mục FVTPL của ABS có giá trị gốc 339,6 tỷ đồng, giảm 12,6% so với cuối quý III/2023, gồm 140 tỷ đồng hợp đồng tiền gửi; 131,4 tỷ đồng trái phiếu; và 68,2 tỷ đồng cổ phiếu.

Chi tiết danh mục cổ phiếu, các khoản đầu tư đáng chú ý là 21,1 tỷ đồng cổ phiếu SHN (đang lỗ 24,3%; tương đương 5,1 tỷ đồng); 41,8 tỷ đồng cổ phiếu của CTCP Giấy An Hòa; 3,2 tỷ đồng cổ phiếu của CTCP Bất động sản Exim; gần 1 tỷ đồng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

Với danh mục các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), danh mục này có giá trị 521,1 tỷ đồng, giảm 27,9% so với cuối quý III/2023, do công ty giảm khoản đầu tư vào trái phiếu CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (chuyên xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác) từ 512,5 tỷ xuống còn 310,7 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư còn lại được giữ nguyên gồm 20 tỷ đồng trái phiếu CTCP Glexhomes và gần 190,4 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ ba tháng trở lên.

Danh mục FVTPL của ABS thời điểm đầu và cuối năm 2023. (Nguồn: BCTC).

Xem thêm tại vietnambiz.vn