Chứng khoán Vietcap (VCI): LNTT quý 1 tăng gần gấp 3 cùng kỳ lên 227,5 tỷ, danh mục chứng khoán niêm yết trị giá hơn 7.200 tỷ

photo-1713749249261

CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý một với doanh thu đạt 806 tỷ đồng tăng hơn 300 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Các nguồn thu chủ chốt đều tăng trưởng cao.Đóng góp chính vào nguồn thu trong quý là lãi từ bán các tài sản tài chính (FVTPL), đạt 338 tỷ - tăng gấp đôi cùng kỳ. Hoạt động cho vay và hoạt động môi giới mỗi mảng đóng góp hơn 180 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, Vietcap đạt 227,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý vừa qua gấp gần 2,8 lần so với mức 80,8 tỷ đồng của cùng kỳ.

Năm nay, theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, công ty đặt mục tiêu đạt 2.511 tỷ doanh thu và 700 tỷ lợi nhuận trước thuế. Như vậy sau quý đầu năm, Vietcap đã hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối quý 1, tổng dư nợ cho vay của Vietcap đạt 8.573 tỷ đồng, tăng hơn 570 tỷ so với cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ đạt 8.419 tỷ đồng.

Cũng trong quý vừa qua, thị phần môi giới của Vietcap tại HoSE đã tăng gần tăng gần 1 điểm phần trăm lên 5,97% - là công ty chứng khoán có thị phần tăng mạnh nhất so với quý 4/2023.

Tại thời điểm 31/3/2024, Vietcap nắm giữ danh mục cổ phiếu niêm yết có giá trị thị trường hơn 7.200 tỷ đồng, chủ yếu được phân loại ở tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) với hơn 6.800 tỷ đồng – tăng gần 2.600 tỷ đồng so với giá mua.

Những khoản đầu tư lớn nhất hiện gồm có IDP (2.236 tỷ đồng), Khang Điền – KDH (1.129 tỷ), FPT (481 tỷ), MBB, TDM… So với cuối năm ngoái, FPT là cổ phiếu được đầu tư thêm nhiều nhất với giá gốc đầu tư tăng từ 175 tỷ lên 417 tỷ đồng.

photo-1713749184674

Xem thêm tại cafef.vn