Cổ phiếu đáng chú ý ngày 26/2: HDG, FPT, IDC

Khuyến nghị khả quan cổ phiếu HDG

Chứng khoán Vietcap (VCSC) giảm 2,3% giá mục tiêu cho CTCP Hà Đô (HoSE: HDG) nhưng vẫn duy trì khuyến nghị khả quan.

Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu do: định giá thấp hơn của VCSC cho 3 dự án bất động sản, do VCSC trì hoãn việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận thêm 1 năm và định giá thấp hơn đối với nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 (147 MW) do VCSC giả định sản lượng điện hợp đồng cao hơn trong năm 2024. Điều này dựa trên kế hoạch của Bộ Công Thương (theo các doanh nghiệp trong ngành) về tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng của thủy điện là 98% trong năm 2024 so với mức 90% của những năm trước. Những yếu tố này ảnh hưởng tác động tích cực đối với định giá của VCSC từ vị thế tiền mặt ròng tại công ty mẹ HDG vào cuối quý IV/2023 so với nợ ròng vào cuối quý III/2023.

VCSC giảm 3,5% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2028, chủ yếu do VCSC trì hoãn 1 năm việc vận hành dự án cho thuê văn phòng CC3 và lợi nhuận thấp hơn từ Đắk Mi 2.

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 26/2: HDG, FPT, IDC
Ảnh minh họa

Khuyến nghị mua cổ phiếu IDC

Chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO và tăng giá mục tiêu thêm 10% lên 64.000 đồng/cp. Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do cập nhật dự án KCN Vinh Quang (Hải Phòng) vào định giá và dự phóng, khi công ty gần đây đã cho biết KCN này đã hoàn thành quy hoạch 1/2000 và dự kiến sẽ được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2025.

VSCS dự báo mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024/2025 lần lượt đạt 35% và 23%, chủ yếu nhờ vào dự báo của VSCS về (1) doanh số bàn giao đất KCN cao (dự kiến 110ha trong năm 2024 và 135ha trong năm 2025) cũng như khoảng 156 ha doanh số chưa ghi nhận vào cuối năm 2023 (theo ước tính của Vietcap) và (2) đóng góp cao hơn từ mảng KDC so với năm 2023.

>> IDICO (IDC) hoàn thành quy hoạch khu công nghiệp 1.000ha tại Hải Phòng

Khuyến nghị mua cổ phiếu FPT

VCSC duy trì khuyến nghị mua đối với CTCP FPT (HoSE: FPT) và giữ vững quan điểm lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn cho các mảng kinh doanh cốt lõi của FPT bao gồm: CNTT toàn cầu, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.

VCSC duy trì giá mục tiêu khi giữ nguyên giá trị vốn chủ sở hữu mục tiêu cho năm 2024 của VCSC so với các dự báo trước. Tuy nhiên, VCSC đã điều chỉnh tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2026 lên 6% (dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng lần lượt 4%, 6%, 7%) do VCSC kỳ vọng lợi nhuận mảng CNTT toàn cầu tăng.

>> Lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của 100 doanh nghiệp

Xem thêm tại nguoiquansat.vn