Cổ phiếu SIP của Sài Gòn VRG được giao dịch ký quỹ trở lại

Trước đó, cổ phiếu SIP bị đưa vào danh sách này do có thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Như vậy, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ hiện bao gồm 88 cổ phiếu.

Cổ phiếu SIP được giao dịch trên thị trường UPCoM vào năm 2019. Sau hơn 4 năm, cổ phiếu này được chuyển sang niêm yết tại HOSE vào cuối tháng 6/2023.

Về kết quả kinh doanh năm vừa qua, Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 hơn 6.673 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2022. Lãi ròng 1.037 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,7% và vượt 37,3% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã đặt ra.

Thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản Sài Gòn VRG đạt gần 21.084 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền gần gấp đôi lên 827,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,8% lên 4.294 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả tăng 11,1% lên 17.045 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn chiếm tỷ trọng 82%, đạt hơn 13.993 tỷ đồng.

Với danh mục chứng khoán kinh doanh, tại ngày 31/12/2023, công ty đang nắm giữ 122,2 tỷ đồng cổ phiếu của CTCP Cao su Tây Ninh và 4,3 tỷ đồng chứng khoán khác.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SIP lình xình đi ngang trong vòng nửa tháng qua. Kết phiên 20/2, giá mã này dừng tại 82.000 đồng/cp, tăng gần 29% so với thời điểm đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu SIP từ đầu năm đến nay. (Nguồn: VNDirect).

Xem thêm tại vietnambiz.vn