Cổ phiếu TVC được đưa khỏi diện hạn chế giao dịch

Ngày 06/02, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định đưa cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 15/2.

Lý do vì TVC đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 6 tháng liên tục kể từ ngày nguyên nhân dẫn đến dẫn đến việc chứng khoán bị hạn chế giao dịch được khắc phục hoàn toàn.

Cổ phiếu TVC còn trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất năm 2022, theo văn bản cùng ngày của HNX.

Trước đó, TVC cũng có văn bản thông tin về các biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Công ty cho biết, theo BCTC hợp nhất quý IV/2023, Công ty có lãi sau thuế 20 tỷ đồng và cả năm lãi gần 279 tỷ đồng; và với kết quả này, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TVC tại cuối năm 2023 trên 16 tỷ đồng. Qua đó, khắc phục được tình trạng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm.

Ngoài ra, Công ty cũng cho biết thêm, kế hoạch trong năm 2024 là tiếp tục tập trung nguồn lực vào thế mạnh đầu tư chứng khoán,và đôn đốc thu hồi công nợ.

Năm 2023, tổng tài sản của TVC ở mức 1.975 tỷ đồng, mở rộng 14% so với năm trước. Đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là chứng khoán kinh doanh ghi nhận 1.402 tỷ đồng (chưa tính trích lập dự phòng gần 73 tỷ đồng), tăng 44%.

Khoản đầu tư trên chủ yếu vào cổ phiếu, với tỷ trọng được phân bổ lớn nhất đối vào cổ phiếu HPG (728,5 tỷ đồng) và đang ghi lỗ hơn 43 tỷ đồng so với giá gốc; đầu tư cổ phiếu MWG (256,7 tỷ đồng) cũng tạm lỗ 27 tỷ đồng; cổ phiếu FPT (235,5 tỷ đồng) tạm lãi 97 tỷ đồng…

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả ở mức 178 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với 145 tỷ đồng.

Xem thêm tại cafef.vn