Cổ phiếu VE3 tăng giá gần 50% sau một tuần, Vneco3 kinh doanh ra sao?

Cùng chiều với giá tăng, cổ phiếu VE3 đã có thanh khoản trở lại, nhưng vẫn ở vùng thấp khi khối lượng khớp lệnh đạt từ 100 đến 2.300 đơn vị mỗi phiên trong tuần vừa qua.

Giải trình việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp, Vneco3 cho biết "VE3 tăng có thể do nguyên nhân cung cầu trên thị trường và ngày 6/11 công ty đã công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu". Vậy doanh nghiệp này đang kinh doanh ra sao và ai đang sở hữu?

Ai đang sở hữu Vneco3?

Theo cáo bạch, CTCP Xây dựng điện Vneco3 tiền thân là Xí nghiệp Bê tông ly tâm và Xây dựng điện Vinh (thuộc Công ty Xây lắp điện 3) được thành lập từ năm 1988. Tháng 7/2003, công ty chuyển đổi thành CTCP Xây lắp điện 3.3. Đến tháng 2/2006, công ty đổi tên thành CTCP Xây dựng điện Vneco3. Công ty đã niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với ngày giao dịch đầu tiên 30/6/2010. 

Lĩnh vực hoạt động chính của Vneco3 là xây lắp các công trình điện, nguồn điện, xây lắp hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500kV. Một số công trình công ty đã thi công như Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; Đường dây 500 kV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2; Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành; Trạm 110kV Tĩnh Gia 2; Đường đây 110kV đấu nối Thuỷ điện Bản Mồng.

Trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, tại ngày 30/6, hai lãnh đạo nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu của công ty là ông Đào Ngọc Quỳnh (Chủ tịch HĐQT) sở hữu 566.601 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 42,93%; và ông Trần Đức Thanh (Ủy viên HĐQT) sở hữu 132.971 cổ phiếu, tỷ lệ 10,08%.

Theo tìm hiểu, ông Đào Ngọc Quỳnh giữ chức Chủ tịch Vneco3 nhiệm kỳ V (giai đoạn 2023 – 2028) từ ngày 27/5 vừa qua. Ngoài ra, ông Quỳnh hiện cũng là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (Vneco, mã: VNE). 

Cơ cấu cổ đông của Vneco3 tại ngày 30/6. (Nguồn: BCQT).

Vneco3 đang kinh doanh ra sao?

Về kết quả kinh doanh của Vneco3, trong hai năm 2021 và 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng mạnh đạt trung bình 120 tỷ đồng mỗi năm. Về lợi nhuận sau thuế, năm 2021 đạt 1,3 tỷ đồng, tuy nhiên năm 2022 giảm mạnh xuống còn chưa đến 30 triệu đồng.

Sang đến năm 2023, hoạt động kinh doanh Vneco3 không mấy sáng cửa khi ghi nhận doanh thu thuần quý III giảm 31,1% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn 14,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III gần 50 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ ròng hơn 196 triệu đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của Vneco3 đạt 45,2 tỷ đồng, giảm 36,1% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế 346,6 triệu đồng, trong khi 9 tháng đầu năm ngoái lãi ròng 70,8 triệu đồng. Tại ngày 30/9, tổng giá trị tài sản Vneco3 đạt 94,8 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu là 18,4 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý vừa qua, Vneco3 cho biết các hạng mục công trình thanh toán trong quý III có chi phí về giá vật từ đầu vào giảm so với quý III/2022, dẫn đến lợi nhuận các công trình trong quý tăng so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Vneco3 giai đoạn 2017 - 9T2023. (Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ các BCTC).

Mới đây, hội đồng quản trị Vneco3 đã thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, công ty dự kiến phát hành tối đa 105.576 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Ngoài ra, công ty dự kiến chào bán thêm tối đa hơn 1,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:92 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 92 quyền mua cổ phiếu, 1 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu chào bán mới). Thời gian phát hành dự kiến sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ Vneco3 sẽ tăng từ 13,2 tỷ đồng lên gấp đôi thành 26,4 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietnambiz.vn