Con gái 'vua tôm' Minh Phú mua vào gần 1,8 triệu cổ phiếu MPC

Ngày 22/1/2024, bà Lê Thị Minh Ngọc con gái ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC) và và bà Chu Thị Bình, Chủ tịch HĐQT Minh Phú đã mua vào gần 1,8 triệu cổ phiếu trong phiên 19/1 bằng phương thức thỏa thuận.

Tổng giá trị thỏa thuận trong phiên này xấp xỉ 89 tỷ đồng.

Sau giao dịch, bà Ngọc nâng sở hữu tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từ 9,22 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,31%) lên 11,02 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,76%)

Trước đó, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường với một trong những nội dung được thông qua là giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai.

Cụ thể, hai cá nhân là Nguyễn Hồng Phúc và Nguyễn Thị Kim Xuyến chuyển nhượng toàn bộ 22,7 triệu cổ phiếu MPC đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu khoảng 5,67% cho ba người gồm Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Quý và Lê Thị Minh Ngọc. Đây là 3 người con gái của ông Lê Văn Quang và bà Chu Thị Bình.

Trong đó, bà Lê Thị Minh Phú sẽ nhận chuyển nhượng hơn 11 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 24.000 cổ phiếu lên 11,02 triệu cổ phiếu; bà Lê Thị Minh Quí sẽ nhận chuyển nhượng 9,8 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 1,12 triệu đơn vị lên 11,02 triệu đơn vị; bà Lê Thị Minh Ngọc sẽ nhận gần 1,8 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 9,2 triệu cổ phiếu lên 11,02 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, tổng cộng số cổ phiếu MPC mà 3 ái nữ của Chủ tịch Chu Thị Bình cùng những cá nhân, tổ chức liên quan nắm giữ cũng sẽ tăng lên hơn 198,7 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,7%.

Trong đó, riêng ông Lê Văn Quang đang nắm giữ hơn 32 triệu cổ phiếu MPC, tương đương 16,07% vốn. Bà Chu Thị Bình nắm giữ hơn 35 triệu cổ phiếu MPC, tương đương 17,56% vốn.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, Thuỷ sản Minh Phú ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.466 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp lỗ ròng hơn 114 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2022 vẫn lãi đến gần 574 tỷ đồng. Lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đầu năm 2023 ở mức gần 110 tỷ đồng.

Năm 2023, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 12.790 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến hơn 639 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và 23% so với kết quả thực hiện năm ngoái. Như vậy, doanh ngiệp này vẫn còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2023.

Xem thêm tại cafef.vn